Theaternadedam

Theater Na de Dam
Job description: Chef Online Communications at Theater Na de Dam

Theater Na de Dam is a theatre festival which takes place on May 4 and 5 as May 5 is a national memorial day – Liberation Day.

Op 4 mei, aansluitend aan de nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam , vindt Theater Na de Dam plaats, een theaterprogramma bestaande uit meerdere voorstellingen in verschillende theaters en locaties. Om 21.00u zijn bestaande én nieuwe theaterproducties te zien, die zich allemaal direct of indirect verhouden tot de periode van de Tweede Wereldoorlog: de Holocaust, de opkomst van het nationaalsocialisme, het Nederlands verzet in de oorlog, ons Indische oorlogsverleden, de onderdrukking van andersdenkenden en het herdenken en herinneren zelf. In 2010 vond de eerste editie van Theater na de Dam plaats en de belangstelling was enorm, evenals voor de tweede editie op 4 mei 2011.

4 mei 2011
http://www.theaternadedam.nl